กลุ่มงานบริหารบุคคล

นางปภาวี จันเหลือง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นางสาววาณิชชา ผูกน้อย
ครูอัตราจ้าง