กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายศุภกิตติ์ อินทนิล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 032732747
อีเมล์ : supakit.wsk@gmail.com

นายพุทธินทร์ พรหมมุสิก
ครู
เบอร์โทร : 032732747
อีเมล์ : wadsantisch@gmail.com​

นางสาวคุณารัตน์ รสชุ่ม
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0854421503