ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (อ่าน 3864) 15 ก.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อ่าน 3858) 15 ก.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาส่งเสริมเด็กปฐมวัย (อ่าน 3869) 15 ก.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (อ่าน 3857) 15 ก.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ประจำห้องเรียน (อ่าน 3861) 15 ก.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำฉากกั้นห้องอนุบาล (อ่าน 3840) 15 ก.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) (อ่าน 3868) 15 ก.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำวันที่ 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2564 (จำนวน 138 คนต่อวัน) (อ่าน 3857) 15 ก.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำวันที่ 21-26 มิ.ย. 2564 (จำนวน 138 คนต่อวัน) (อ่าน 3554) 15 ก.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำโรงอเนกประสงค์ (อ่าน 3546) 15 ก.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุก่อสร้างแผ่นเมทัลชีท (อ่าน 3555) 15 ก.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อ่าน 3564) 15 ก.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อปกแฟ้ม ปพ.6 (อ่าน 3577) 15 ก.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างประกอบอาหารกลางวัน 50 วันหลัง (อ่าน 3543) 15 ก.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (อ่าน 3552) 15 ก.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อสื่อและวัสดุประจำห้องเรียน (อ่าน 3550) 15 ก.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่าชุดขบวนพาเหรดงานกีฬาสีภายใน (อ่าน 3588) 15 ก.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่าเครื่อเสียงนั่งร้านกีฬาสีภายใน (อ่าน 3550) 15 ก.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่าเต้นท์เก้าอี้กีฬาสีภายใน (อ่าน 3536) 15 ก.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (อ่าน 3548) 15 ก.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างประกอบอาหารกลางวัน 50 วันแรก (อ่าน 3544) 15 ก.ย. 64