ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 60 เรื่องแจ้งการรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
ฉบับที่ 59 เตรียมสถานที่ก่อนเปิดเรียนตามมาตรการเตรียมความพร้อม
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
ฉบับที่ 58 คณะอาจารย์โรงเรียนบรมราชินีนาถ ราชวิทยาลัยมอบดิกชันนารีให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสันติการาม
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
ฉบับที่ 57 คุณสาโรจน์ ทองมาก สนับสนุนเครื่องขุดดินในงานปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
ฉบับที่ 56 โรงโอ่งกิจถาวร 2 บริจาคกระถางสำหรับปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
ฉบับที่ 55 ปรับภูมิทัศน์ปูพื้นตัวหนอนภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองเข้าประเมินคัดกรองความเสี่ยง
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54 ประชาสัมพันธ์วิธีการจัดการเรียนการสอน 1/2564
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52 ประกาศขอร่วมมือให้ผู้ปกครองพานักเรียนเขามาพำนักอาศัยในพื้นที่จังหวัดที่เรียน 2564
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 64
53_ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 51 ประกาศผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50 ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 49 ประกาศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนแบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 46 ผู้บริหารและคณะครูร่วมนับเงินงานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดเขาพระเอก
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 45 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของบุคลากร
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64