ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 81/2564 เรื่อง การประชุมเพื่อขอมติความเห็นชอบในการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 81/2564 เรื่อง การประชุมเพื่อขอมติความเห็นชอบในการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 64
ขอรับบริจาคอุปกรณ์ป้องกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อม
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 64
แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
การอบรม การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.9/2564) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 64
ประกาศผล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเยียวยา 2,000 บาท
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 64
ฉบับที่ 60 เรื่องแจ้งการรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
ฉบับที่ 59 เตรียมสถานที่ก่อนเปิดเรียนตามมาตรการเตรียมความพร้อม
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
ฉบับที่ 58 คณะอาจารย์โรงเรียนบรมราชินีนาถ ราชวิทยาลัยมอบดิกชันนารีให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสันติการาม
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
ฉบับที่ 57 คุณสาโรจน์ ทองมาก สนับสนุนเครื่องขุดดินในงานปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
ฉบับที่ 56 โรงโอ่งกิจถาวร 2 บริจาคกระถางสำหรับปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
ฉบับที่ 55 ปรับภูมิทัศน์ปูพื้นตัวหนอนภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองเข้าประเมินคัดกรองความเสี่ยง
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54 ประชาสัมพันธ์วิธีการจัดการเรียนการสอน 1/2564
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52 ประกาศขอร่วมมือให้ผู้ปกครองพานักเรียนเขามาพำนักอาศัยในพื้นที่จังหวัดที่เรียน 2564
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 64
53_ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 64