ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 46 ผู้บริหารและคณะครูร่วมนับเงินงานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดเขาพระเอก (อ่าน 56) 10 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 45 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของบุคลากร (อ่าน 60) 05 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 32) 05 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 43 การประเมินพัฒนาการของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย (อ่าน 31) 05 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 41 รับมอบรถยนต์จากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ (อ่าน 31) 04 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 30) 04 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38 เกษตรอำเภอปากท่อ เข้าตรวจเยี่ยมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 30) 04 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38 ศึกษาดูงานรางวัล Obec Awards (อ่าน 31) 04 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 37 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป.1 (อ่าน 26) 04 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 36 สพป.รบ.1 เข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินงานของโรงเรียน (อ่าน 27) 04 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35 การนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 29) 04 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34 การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 29) 04 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33 กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ (อ่าน 16) 04 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32 มอบทุนการศึกษาจากคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 (อ่าน 20) 04 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31 ผู้พันป๊อก จิตอาสาของพวกเราชาวสันติการาม (อ่าน 21) 04 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 30 รับมอบพัดลมจากผู้ใหญ่ใจดี (อ่าน 33) 04 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29 ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 24) 04 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28 ร่วมแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 21) 04 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27 ร่วมจัดสถานที่แสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 20) 04 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 26 เทศบาลตำบลทุ่งหลวงเข้าพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (อ่าน 22) 04 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 25 คณะครูเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 1 (อ่าน 18) 04 เม.ย. 64
กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 125) 04 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 165) 26 ม.ค. 64
แจ้งกำหนดการรับเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน (อ่าน 210) 26 ม.ค. 64
แจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดเรียน ตามประกาศของ ศบค. (อ่าน 3195) 02 ม.ค. 64
แจ้งการรับใบงานสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ ระลอกใหม่ (อ่าน 3264) 29 ธ.ค. 63
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 28-30 ธ.ค. 2563 และเปิดเรียนในวันที่ 4 ม.ค. 2564 (หรือรอประกาศเปลี่ย (อ่าน 3333) 25 ธ.ค. 63
แจ้งความคืบหน้าการเปิด-ปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กรณีพบผู (อ่าน 3331) 24 ธ.ค. 63
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564 (อ่าน 3314) 24 ธ.ค. 63
แจ้งการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ เพิ่มเติม (อ่าน 3233) 23 ธ.ค. 63
เรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 3224) 01 ธ.ค. 63
กำหนดการสอบและตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3332) 06 พ.ย. 63
ขอความร่วมมือเข้มงวดตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (อ่าน 3332) 02 ก.ย. 63
ภาพผู้เข้าสมัครในตำแหน่งประธานนักเรียนและสภานักเรียนปีการศึกษา 2563 พร้อมนโยบาย (อ่าน 3495) 10 ส.ค. 63
กำหนดการจัดพิธีไหว้ครู และกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน (อ่าน 3504) 01 ส.ค. 63
แจ้งดำเนินการสอนแบบแบ่งกลุ่มต่อในเดือนสิงหาคม 2563 ตามมาตรการฯ โควิด-19 (อ่าน 3423) 01 ส.ค. 63
ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อโรงเรียนทุกท่าน ลงทะเบียนผ่านแอป "ไทยชนะ" (อ่าน 3476) 25 มิ.ย. 63
แจ้งการปฏิบัติตนและวัสดุที่นักเรียนต้องนำมาโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ (อ่าน 3485) 23 มิ.ย. 63
ขอรับบริจาคอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) (อ่าน 3350) 23 มิ.ย. 63
ขอความร่วมมือนักเรียนที่ออกนอกพื้นที่จังหวัดกักตัวเป็นเวลา 14 วัน (อ่าน 3354) 23 มิ.ย. 63