หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document การนับชั่วโมงพัฒนาตนเองทดแทนชั่วโมง PLC   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.5 KB
Adobe Acrobat Document กฎ กคศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB
Adobe Acrobat Document การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.5   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
Adobe Acrobat Document หลัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.20)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
Adobe Acrobat Document การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.267)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.17)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB