คณะผู้บริหาร

จ่าสิบโทพิสรรค์ เอกดำรงกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา