คณะผู้บริหาร

จ่าสิบโทพิสรรค์ เอกดำรงกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 09-2915-1914
อีเมล์ : Ekdumrong_phisan@hotmail.com