รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดสันติการาม
281 หมู่ที่ 4   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
เบอร์โทรศัพท์ 032732747 เบอร์แฟกส์ 032732747
Email : wadsantisch@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :